Oferta – szkoły ponadpodstawowe

OFERTA PROFILAKTYCZNA SKIEROWANA DO GRUP KLASOWYCH

Wszystkie zajęcia odbywające się w Stowarzyszeniu MONAR

Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Białymstoku są bezpłatne.

Terminy spotkań do ustalenia.

I. „PROFILAKTYKA ― MOJE PIERWSZE SPOTKANIE. ”  — zajęcia profilaktyczne dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z obligatoryjnym udziałem wychowawców. (Czas trwania: 3 godziny edukacyjne z jedną klasą).

Głównym walorem zajęć jest ich charakter profilaktyczny. Formuła spotkań służy diagnozie sytuacji w grupie, daje możliwość wczesnego wykrywania problemów i pomaga w zaplanowaniu pracy wychowawczo-profilaktycznej w klasie.

Propozycja zajęć profilaktycznych  „Profilaktyka – moje pierwsze spotkanie” jest  zestawem specjalnie dobranych gier i zabaw psychologicznych służących wzajemnemu, bliższemu poznaniu się uczniów i wychowawcy klasy. Po spotkaniu z klasą wychowawcy otrzymują od nas ofertę warsztatową.

Ze względu na specyfikę zajęć, mogą być one przeprowadzone w pierwszych tygodniach roku szkolnego, najpóźniej do końca września. Obecność wychowawcy na zajęciach jest obowiązkowa.

II. „JAK DORASTAĆ Z KLASĄ?”  jest to propozycja zajęć składających się z 3 spotkań tematycznych po 2 godziny edukacyjne z jedną klasą.

Głównym ich celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Dzięki zajęciom młody człowiek ma możliwość lepszego zrozumienia zarówno siebie jak i innych.

  • I spotkanie – „I co ja sobie myślę?” – Zajęcia skoncentrowane są na próbie  uporządkowania myśli, opinii i poglądów zarówno na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz radzenia sobie z trudnościami.
  • II spotkanie – „Co jest z tymi uczuciami?” – Poruszana tematyka ma za zadanie rozwijanie umiejętności dotyczących uświadamiania, nazywania i wyrażania uczuć. Zajęcia pomagają w kształtowaniu empatii i wrażliwości.
  • III spotkanie – „I o co chodzi?” – spotkanie poświęcone jest analizie zachowań jakie mogą wynikać zarówno ze sposobu myślenia jak również z przeżywania różnych sytuacji życiowych. W trakcie zajęć uczestnicy wypracowują „strategie” działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych.

 III. „NIE BIORĘ  WYGRYWAM”  spotkanie profilaktyczne. (Czas trwania: 3 godziny edukacyjne z jedną klasą).

Głównym celem zajęć jest kształtowanie poglądów i opinii na temat substancji psychoaktywnych oraz ich zażywania.