Studenci

WARSZTATY ROZWOJU UMIEJETNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Wszystkie zajęcia odbywające się w Stowarzyszeniu MONAR

Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Białymstoku są bezpłatne.

Terminy spotkań do ustalenia.

I. „JAK DBAĆ O DOBRY KONTAKT I POROZUMIENIE Z INNYMI.”   (Czas trwania: 20 godzin — 6 spotkań po 2 godz. 30 min. raz w tygodniu).

Głównym celem spotkań warsztatowych w tym obszarze tematycznym jest rozwijanie umiejętności psychologicznych i zrozumienie własnych konfliktów w kontakcie z innymi. Uczstnicy ucząc się w atrakcyjnej dla siebie grupie w oparciu o atrakcyjne, efektywne metody zdobędą zarówno wiedzę jak i umiejętności/kompetencje, które mogą się stać kompetencjami wyróżniającymi go na tle innych. Należy zaznaczyć, że w/w umiejętności są szeroko rozumianymi kompetencjami miękkimi niezbędnymi w  porozumiewaniu się z innymi ludźmi

II. „ASERTYWNOŚĆ JAKO WYBÓR”.  (Czas trwania: 21 godzin — 7 spotkań po 2 godz. 15 min. raz w tygodniu).

W  trakcie zajęć uczestnicy nabywają i rozwijają umiejętności związane z granicami psychologicznymi i ich ochroną, prawami osobistymi, wyrażaniem i reagowaniem na krytykę i pochwały, zamianą ocen na opinie, ćwiczą asertywne wyrażanie emocji i asertywny monolog wewnętrzny.

III. „MÓJ WŁASNY PRZEPIS NA STRES.” (Czas trwania: 20 godziny — 6 spotkań po 2 godz. 30 min. raz w tygodniu).

Punktem wyjścia w warsztacie jest rozumienie stresu jako szansy rozwoju. Zajęcia poświęcone są doskonaleniu  umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kształtowaniu aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia. Uczestnicy poznają różnorodne techniki  relaksacyjne i obniżające napięcie emocjonalne.

IV. „O TYM CO WAŻNE I DOBRE W POROZUMIEWANIU SIĘ.” (Czas trwania:  3 godziny edukacyjne).

Zajęcia są poświęcone analizie oraz doświadczaniu przykładów konstruktywnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz dyskusji nad ich bezpośrednim wpływem na nasze relacje z innymi. Spotkanie jest okazją do autorefleksji nad własnym stylem komunikowania się i pogłębienia świadomości znaczenia słowa w przekazie werbalnym i niewerbalnym.

V. „KOLORY ŚWIATA  W TROSCE O ROZWÓJ OSOBISTY.”  (Czas trwania: 3 godziny edukacyjne).

Zajęcia służą podnoszeniu świadomości dotyczącej korzyści z podejmowania psychologicznej pracy nad sobą. Uczestnicy warsztatów dyskutują nad poszczególnymi obszarami rozwoju osobistego, dokonują autodiagnozy własnych osiągnięć w tych zakresach, zastanawiają się nad celami osobistymi, planują kierunki zmian. Omawiają konsekwencje bierności psychologicznej w  trosce o siebie. Dyskutują nad psychologicznymi mechanizmami chroniącymi, potrzebnymi do pokonywania trudności.

VI. „UWAGA― RELACJE…!”  (Czas trwania: 4 godziny edukacyjne).

Każda relacja, w którą wchodzimy (niezależnie od czasu jej trwania), nie pozostaje na nas bez wpływu. Podstawą naszego funkcjonowania  w społeczeństwie są relacje, które tworzymy. Podstawą naszego dobrego samopoczucia w kontakcie z innymi ludźmi są dobre relacje. Również w wychowaniu i profilaktyce są naczelną wartością. Temat i treści zajęć są odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowania i pojawiające się pytania: jak zadbać o siebie w relacjach, jak w zgodzie ze sobą je budować  z innymi ludźmi, jak o relacjach rozmawiać, jak stawiać granice, jak nie poddawać się manipulacji, jak dążyć do zmiany w relacjach.

VII. „O BŁĘDACH, BARIERACH I PUŁAPKACH W POROZUMIEWANIU SIĘ.” (Czas trwania: 3 godziny edukacyjne).

Zajęcia poświęcone są analizie czynników zakłócających procesy komunikowania się. Część zajęć oparta jest na wiedzy zawartej w książce Friedemanna Schulza von Thuna ,,Sztuka porozumiewania się”. Uczestnicy ćwiczą wybrane elementy (np. bariery komunikacyjne) i dyskutują nad ich wpływem na przebieg relacji. Analizują wypowiedzi poprzez słuchanie ,,czworgiem uszu”. Spotkanie jest okazją do autorefleksji nad własnym stylem komunikowania się i pogłębienia świadomości znaczenia słowa w przekazie werbalnym.

VIII. KONSULTACJE INDYWIDUALNE  – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.