STRONA GŁÓWNA

O NAS

Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. Wszystkie nasze działania odbywają się w atmosferze życzliwości i troski o każdego, kto się do nas zgłasza, oraz pełnej dyskrecji.

Poradnia MONAR w Białymstoku jest jedną z placówek ambulatoryjnych, od 38 lat realizujących cele statutowe Stowarzyszenia, będącą częścią profesjonalnego Integralnego Modelu Pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim.

Poradnia MONAR w Białymstoku pracuje w dwóch obszarach:

  • profilaktyki uniwersalnej – obszar ten zawiera ofertę zajęć skierowaną do ogółu społeczeństwa m. in. do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli i rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych.

Wszystkie nasze programy profilaktyczne mieszczą się w nurcie tzw. profilaktyki pozytywnej.

„Idea profilaktyki pozytywnej nie polega na usuwaniu samych zagrożeń, bo wyeliminowanie ich z naszego życia jest praktycznie niemożliwe, ale na wzmacnianiu tego, co czyni młodych ludzi bardziej odpornymi na zagrożenia.”(K. Ostaszewski, Pozytywna Profilaktyka)

  • pomocy osobom z problemem narkotykowym (bez względu na wiek i długość używania substancji psychoaktywnych) oraz ich bliskim – wykwalifikowana kadra zapewnia wszechstronną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Opierając się na solidnych podstawach diagnostycznych, stosujemy adekwatny (zindywidualizowany) dobór różnorodnych form pomocy dedykowany konkretnej osobie. Nie limitujemy przyjęć. Wszystkie formy pomocy oraz konsultacje są bezpłatne.

NASZA KADRA

Krystyna Woźniak – kierownik

Magdalena Zabielan – pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta, profilaktyk,  trener umiejętności społecznych, realizator programu terapii osób uzależnionych od kannabinoidów CANDIS

 Anna Kościuk-Suchocka – profilaktyk, socjoterapeuta, polonistka, pisarka

 Jacek Bida – specjalista psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, certyfikowany terapeuta interwencji kryzysowej

Dorota Kazberuk – lekarz medycyny

Ewa Wołonkiewicz-Szczepkowska – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, realizator programu profilaktycznego FRED z listy KB ds PN, praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi niedosłyszącymi z podstawami języka migowego

Magdalena Zinówko-Siłkowska – radca prawny

Danuta Matreńczyk – pedagog, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doradca zawodowy, socjoterapeuta

Iwona Łapińska – pedagog, plastyk, arteterapeuta, animator kultury

Krzysztof Kozłowski – informatyk

KADRA ADMINISTRACYJNA

 Edyta Radecka – księgowa

KONTAKT

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna

ul. gen. Józefa Hallera 8

15-814 Białystok

tel. 85 651-65-64

kom. 608-106-831

e-mail: pk@monarbialystok.pl

Godziny otwarcia

Rejestracja czynna jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:00-15:00, osobiście lub telefonicznie.

Umówione wizyty oraz zajęcia grupowe odbywają się:

Poniedziałek 7.00 – 20.00

Wtorek 7.00 – 20.00

Środa 7.00 – 20.00

Czwartek 7.00 – 15.00

Piątek 7.00 – 15.00