STRONA GŁÓWNA

O NAS

Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. Wszystkie nasze działania odbywają się w atmosferze życzliwości i troski o każdego, kto się do nas zgłasza, oraz pełnej dyskrecji.

Poradnia MONAR w Białymstoku jest jedną z placówek ambulatoryjnych, od 38 lat realizujących cele statutowe Stowarzyszenia, będącą częścią profesjonalnego Integralnego Modelu Pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim.

Poradnia MONAR w Białymstoku pracuje w dwóch obszarach:

  • profilaktyki uniwersalnej – obszar ten zawiera ofertę zajęć skierowaną do ogółu społeczeństwa m. in. do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli i rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych.

Wszystkie nasze programy profilaktyczne mieszczą się w nurcie tzw. profilaktyki pozytywnej.

„Idea profilaktyki pozytywnej nie polega na usuwaniu samych zagrożeń, bo wyeliminowanie ich z naszego życia jest praktycznie niemożliwe, ale na wzmacnianiu tego, co czyni młodych ludzi bardziej odpornymi na zagrożenia.”(K. Ostaszewski, PozytywnaProfilaktyka)

  • pomocy osobom z problemem narkotykowym (bez względu na wiek i długość używania substancji psychoaktywnych) oraz ich bliskim – wykwalifikowana kadra zapewnia wszechstronną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Opierając się na solidnych podstawach diagnostycznych, stosujemy adekwatny (zindywidualizowany) dobór różnorodnych form pomocy konkretnej osobie. Nie limitujemy przyjęć. Wszystkie formy pomocy oraz konsultacje są bezpłatne.