O nas

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta BiałystokOFERTA POMOCOWA

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna udziela kompleksowej pomocyprofilaktyczno-terapeutycznej w zakresie uzależnienia i innych problemów związanych z używaniem narkotyków. Wszelkie działania podejmowane są w atmosferze życzliwości i pełnej dyskrecji. Wykwalifikowana kadra specjalistów zapewnia wszechstronną pomoc. Pracownicy posiadają długoletnią praktykę i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich najbliższym otoczeniem.

1. Przyjmujemy osoby niezależnie od wieku, zarówno objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i nieubezpieczone.

2. Dla osób z problemem narkotykowym, ich rodzinom i bliskim oferujemy:

 • poradnictwo, działania informacyjno-edukacyjne
 • psychoedukacja
 • diagnostyka uzależnień
 • terapia indywidualna
 • psychoterapia indywidualna
 • zajęcia edukacyjno-korekcyjne
 • konsultacje indywidualne
 • konsultacje rodzinne
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • interwencje kryzysowe
 • warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich

3. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

 • indywidualne sesje edukacyjne
 • warsztaty rozwoju osobistego

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

 • edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
 • udzielanie informacji o dostępnych systemach pomocowych

5. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków terapii uzależnień.

6. Placówka prowadzi indywidualny program CANDIS dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl.

7. Placówka prowadzi program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie skierowanych do programu w zwiąku z art. 72 us.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

POCZĄWSZY OD ŚRODY 20.01.2016r. (CO DRUGĄ ŚRODĘ) PRZEZ CAŁY ROK ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA RODZICÓW.

Nie limitujemy przyjęć . Przyjmujemy wszystkie osoby i ich rodziny, które się do nas zgłoszą . Wszystkie zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne są bezpłatne. Terminy spotkań ustalane są drogą telefoniczną lub bezpośredniego kontaktu w Poradni.