GRUPY PROFILAKTYCZNE  DLA MŁODZIEŻY

1) Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży – „Moje miejsce w świecie”

Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 13-18 lat. Odbywają się raz w tygodniu w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej MONAR i trwają 2h. Prowadzone są przede wszystkim metodą dyskusji, sprowokowanej czasami przez różne teksty kultury, np. film, program telewizyjny czy fragment dzieła literackiego.

Zajęcia grupy rozwoju osobistego wpisują się w szeroko pojętą profilaktykę i mają na celu przede wszystkim wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez rozwijanie świadomości kulturowej, zrozumienie mechanizmów rządzących pozornie naszymi wyborami, rozpoznawanie manipulacji, kształtowanie postaw asertywnych, tolerancyjnych, odpowiedzialnych, kształtowanie własnych poglądów i systemu wartości.

Przykładowe tematy zajęć:

 1. Nie żyję w próżni według własnych zasad – czym jest kultura i kim jestem ja.
 2. Niezła laska, super ciacho – co nam się podoba i dlaczego.
 3. Moje codzienne wybory – sztuka perswazji i manipulacji.
 4. Nasi idole. Czy im wolno wszystko? – o odpowiedzialności za własny wizerunek.
 5. To jest obrzydliwe. To jest… fascynujące – o brutalności i przemocy.
 6. O śmiechu (bo wszyscy lubimy się pośmiać) i strachu (bo czasem lubimy się bać).
 7. Blondynki są głupie, baba za kierownicą – czy warto posługiwać się stereotypami.
 8. Dozwolone od lat 18 albo w ogóle – skąd tyle zakazów w naszym życiu i po co.
 9. Grupa – co mi daje, co odbiera. O byciu z innymi.
 10. Jestem ważny. Moja recepta na dobre życie.

2) Warsztaty kreatywne: „Spotkania twórcze – Co nadaje wartość przedmiotom.”

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2.5h. Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 12 – 18 lat, która jest zainteresowana rozwojem osobistym,  chce spędzić wolny czas w sposób kreatywny i rozwijający wiedzę o sztuce i otaczającym świecie. W czasie zajęć zdobywamy między innymi takie umiejętności jak: kreatywne myślenie, praktyczne wykorzystanie poznanych technik do tworzenia autorskich dzieł użytkowych oraz rozwijamy kompetencje społeczne.

Proponowane tematy zajęć:

Biżuteria – sposoby projektowania i wykonywania.

I . Sznurki, linki i rzemienie – przeploty makramowe.

II . Przeploty z wykorzystaniem koralików.

 1. Filc – różne sposoby wykorzystania.
 2. Moja autorska kolekcja – Wykorzystanie niekonwencjonalnych materiałów do stworzenia własnej kolekcji biżuterii.

Techniki zdobnicze i dekoratorskie.

I. Decoupage – nowa wartość przedmiotu.

II. Masy ceramiczne.

III. Maska – praca z formą.