NASZA KADRA

Krystyna Woźniak – kierownik

Magdalena Zabielan – pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta, profilaktyk,  trener umiejętności społecznych, realizator programu terapii osób uzależnionych od kannabinoidów CANDIS, mediator

Anna Kościuk-Suchocka – profilaktyk, socjoterapeuta, polonistka, pisarka

Jacek Bida – specjalista psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, terapeuta interwencji kryzysowej

Dr n. med. Dorota Kazberuk – konsultant medyczny

Milena Staniec-Kutera – lekarz psychiatra

Ewa Wołonkiewicz-Szczepkowska – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, realizator programu profilaktycznego FRED z listy KB ds PN, praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi niedosłyszącymi z podstawami języka migowego

Magdalena Zinówko-Siłkowska – radca prawny

Danuta Matreńczyk – pedagog, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doradca zawodowy, socjoterapeuta

Iwona Łapińska – pedagog, plastyk, arteterapeuta, animator kultury

Krzysztof Kozłowski – informatyk

KADRA ADMINISTRACYJNA

Edyta Radecka – księgowa