Oferta działań terapeutycznych i pomocowych

Poradnia MONAR w Białymstoku jest jedną z placówek ambulatoryjnych od 40 lat realizujących cele statutowe Stowarzyszenia MONAR, będącą częścią profesjonalnego Integralnego Modelu Pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim. Oferujemy zindywidualizowany dobór różnorodnych form pomocy konkretnej osobie oparty na solidnych podstawach diagnostycznych. Poradnia przyjmuje osoby bez ograniczeń wiekowych, niezależnie od stażu zażywania substancji. Kadra Poradni to doświadczony zespół interdyscyplinarny.

W ramach oferty terapeutycznej i pomocowej zapewniamy:

  • Realizację ambulatoryjnych programów terapeutycznych, które trwają od 10 sesji do 2 lat (początkowo bardziej intensywne, później sesje interwencyjne, wspierające) – obejmuje ona pełną diagnozę problemu i dobór odpowiedniego programu leczenia; pozwala na pozostanie w pełnionych rolach społecznych, na poprawę funkcjonowania w tych rolach lub na powrót do pełnionych ról.
  • Realizujemy  program CANDISskierowany do osób mających problemy z powodu używania przetworów konopi.
  • Szybki dostęp do kompleksowej struktury pomocowej oferowanej przez ogólnopolską sieć placówek pomocowych MONAR – 31 ośrodków terapii stacjonarnej, 3 oddziałów detoksykacyjnych, kilku ośrodków opieki długoterminowej, ośrodka terapii stacjonarnej dla samotnych matek z dziećmi, kilkunastu hosteli w całym kraju. Wystawiamy skierowania do oddziałów detoksykacyjnych oraz stacjonarnych ośrodków terapii.

Oprócz wyżej wymienionych placówek Poradnia współpracuje ze wszystkimi innymi placówkami w całej Polsce w celu zapewnienia profesjonalnej i kompleksowej pomocy beneficjentom.

  • Działania informacyjno-edukacyjne, warsztaty kompetencji rodzicielskich, konsultacje indywidualne, konsultacje rodzinne, interwencje kryzysowe, mediacje, konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapię dla współuzależnionych, programy wsparcia dla osób po skończonej terapii.