OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Grupa dla Wychowawców i Nauczycieli – „Refleksja dorosłych szansą dla młodych”

Szanowni Państwo!

Biorąc pod uwagę naszą wieloletnią współpracę, przygotowaliśmy kolejną, nową ofertę zajęć skierowaną do Pedagogów, Wychowawców i Nauczycieli. Proponujemy Państwu 5 (lub 10) spotkań grupowych, każde trwające 3 godziny dydaktyczne. Spotkania będą poświęcone przede wszystkim refleksji i dyskusji wokół zaproponowanych tematów związanych z różnymi mechanizmami psychologicznymi oraz obecnym kształtem kultury, w której żyjemy i w której dorasta młode pokolenie. Zastanowimy się wspólnie, w jaki sposób naszą wiedzę, refleksję i wnioski, do których dojdziemy, możemy przełożyć na pracę zawodową, by jak najskuteczniej wspierać dzieci i nastolatków, z którymi pracujemy.

Proponowane tematy spotkań:

CYKL I

  1. Natura i kultura – obok siebie czy przeciw sobie? – prawa rozwojowe a nakazy kulturowe.
  2. Wygląd ma znaczenie – psychologiczne znaczenie i kulturowe funkcje ubrania oraz innych elementów wyglądu.
  3.  Świat wirtualny jako  realna przestrzeń życiowa młodych ludzi (i nie tylko młodych).
  4. Emocje i motywacje.
  5. Kryzys kultury – kim obecnie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

CYKL II

  1. Inny w kulturze – o źródłach nietolerancji i dyskryminacji.
  2. Stereotypy, uprzedzenia, etykiety.
  3. Wokół wielkich słów – wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość.
  4. W poszukiwaniu szczęścia – współczesne uzależnienia.
  5. Autorytet – idol – influencer – kogo dziś potrzebuje młody człowiek?

Spotkania będą odbywały się w Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Białymstoku przy ul. Hallera 8. Liczba miejsc: 12. Grupa może się zdecydować na realizację 5 spotkań (cykl I) lub 10 spotkań (cykl I i II).